Rusya eğitim sisteminin ne kadar güçlü olduğunu sadece Rusya’nın tarihindeki bilimsel ve kültürel eserleri sayarsak doğrulayabiliriz. Böyle bir zemin üzerine Rusya’da eğitim sistemi son senelerde inanılmaz bir ivme ile gelişmekte.

Daha öncelerde Rusya’da bir liseden istenilen lisans programına katılmak için final sınavlarını girilmekteydi. Lisedeki sınavlarda genellikle kültürel ya da bilimsel konularda bir araştırma yazısı hazırlanmakta, matematik ve seçilen üç alanda üç sınava girilmektedir. Lisans programları için yapılacak ön sınavlar ise üniversiteler tarafından ilgili uzmanlık alanlarına gore ayrıca düzenlenmektedir.

2009 yılında Rusya’da merkezi (birleşik) devlet sınav sistemi kurulmuştur. (Единый Государственный Экзамен -ЕГЭ) Bu sistemin getirilmesinin en önemli nedeni, öğrenci seçim süreçlerinin merkezi olarak ülkedeki öğrencilere eşit şartlarda rekabet imkanı tanınmak istenmesidir.

Bu sistemin avantajları ve dezavantajları bulunmakta fakat sürekli olarak geliştirilmektedir. Öğrencilerin bilgi ve yeteneklerine göre doğru seçimler yapılması ve doğru seçimlere yönlendirilmesi açısından önemli bir sistemdir. Değerlendirme safhasında öğrenmen ve profesörlerin kişisel değerlendirmelerini en aza indirerek daha objecktif bir değerlendirme sonucu oluşturmaktadır.