несмотря на + (Что?) – (karşın, rağmen)
“несмотря на” sonrasında isim kullanılır.
Несмотря на трудности, я люблю жизнь!
Zorluklara rağmen, hayatı seviyorum.

хотя + …   (-dığı halde)
“хотя” sonrasında cümle yazılır.
Я люблю тебя слушать, хотя плохо понимаю.
Kötü anlamama rağmen seni dinlemeyi seviyorum.

чуть не = почти, но не…   (Nerdeyse)
Genel olarak geçmişte zamanda gerçekleşmesi çok muhtemel olayları anlatırken kullanılır
Я чуть не опоздал, по смог приехать вовремя.
Zamanında çıkabilmiş olsaydım, nerdeyse geç kalmıyorum.